-Handelen vanuit talenten-

AUTISME-COACHING met expertise verstandelijke beperking

Neem vandaag nog contact:           0473977264           talectum@hotmail.com

Welkom bij Talectum!
Talectum heeft een aanbod voor jongeren en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking en hun netwerk.
Daarnaast biedt Talectum ondersteuning voor ouders en grootouders van kinderen met autisme (met of zonder verstandelijke beperking).
Professionelen kunnen terecht bij Talectum voor vormingen op maat, speciaal voor de doelgroep autisme en een verstandelijke beperking.

Veiligheid, verbinding en vertrouwen

 

Talectum werkt vanuit de 3 V's. Deze vormen de basis voor élke begeleiding. 
Het is belangrijk dat elk kind, jongere of volwassene zich veilig voelt. Daarom focust Talectum op de sterktes en kijken we wat er allemaal wél goed gaat. Zo ontstaat verbinding én vertrouwen. Vanuit een positief, warm, liefdevol (therapeutisch) klimaat gaan we aan de slag om ervoor te zorgen dat elke cliënt met plezier en passie in het leven kan staan. 

 

Bij een kennismakingsgepsrek betekent dat:

  • als een ouder nood heeft om over zorgen te praten, dat de ouder(s) zonder kind komen. Op die manier worden kinderen beschermd en kan Talectum op een positieve, veilige manier kennis maken met kinderen in een aparte sessie.

  • als kinderen wel aanwezig zijn, dat we op een speelse manier kennis maken : door samen iets te doen wat het kind of de jongere erg leuk vindt. Ook de duur van de sessie wordt aangepast aan de mogelijkheden van het kind. 

  • dat we sowieso stilstaan bij de dingen die goed gaan en situaties die wel goed gaan. In die momenten schuilen heel wat krachten die kunnen ingezet worden op een moeilijk moment.