-Handelen vanuit talenten-

AUTISME-COACHING met expertise verstandelijke beperking

Neem vandaag nog contact:           0473977264           talectum@hotmail.com

Welkom bij Talectum!
Talectum heeft een aanbod voor jongeren en volwassenen met autisme en een verstandelijke beperking en hun netwerk.
Daarnaast biedt Talectum ondersteuning voor ouders en grootouders van kinderen met autisme (met of zonder verstandelijke beperking).
Professionelen kunnen terecht bij Talectum voor vormingen op maat, speciaal voor de doelgroep autisme en een verstandelijke beperking.

1. aanmelding gebeurt via mail, het contactformulier of telefonisch

 

2. er vindt een kennismakingsgesprek plaats

 

3. de begeleiding start, bij wederzijds akkoord

 

4. indien begeleiding niet meer nodig is, ronden we af

 

Meer info vind je hier

Werkwijze

Het verloop v/e begeleiding

In Talectum werkt vanuit de 3 V's: veiligheid, verbinding en vertrouwen. Deze vormen de basis voor élke begeleiding. Het is belangrijk dat jij je veilig voelt. Vanuit veiligheid ontstaat verbinding en vertrouwen. Zodra voldaan is aan deze 3 V's, kan er gewerkt worden aan groei.

Wanneer ik gezinsbegeleiding doe, heeft dit wel effect op de werkwijze.

 

Meer info vind je hier

De 3 V's